groupon international travel gmbh

przez przynajmniej sze (6) miesicy po zakoczeniu pobytu). Groupon Travel zapewnia, e:.1.1. Solo recibiremos datos de nuestros Socios comerciales cuando estén legalmente autorizados a compartirlos, y solo trataremos esos datos para los fines que se describen a continuacin. Platforma jest dostpna pod adresem:m?ow lngPL.11. Wszelkie poprawki wprowadzone do niniejszych Warunkw Sprzeday po tym, jak otrzymali Pastwo wiadomoci email z potwierdzeniem Rezerwacji nie obejmuj Pastwa w odniesieniu do tej Rezerwacji lub jakiegokolwiek kolejnego Zakupu zwizanego z tak Rezerwacj. Your name, date of birth, and nationality Contact details (e.g. Jeli Pastwa Zakup code promo montre pivert dotyczy Imprezy Turystycznej, mog Pastwo anulowa Pastwa Zakup w dowolnym momencie przed rozpoczciem Imprezy Turystycznej pod warunkiem opacenia opaty za anulowanie wskazanej w opisie Pastwa Zakwaterowania. Zmiany cen Zakwaterowania po dokonaniu Rezerwacji: Zgodnie z punktem 5 Groupon Travel nie zmieni ceny Zakwaterowania po wysaniu Pastwu wiadomoci email z potwierdzeniem Rezerwacji. Jeli Pastwa skarga nie zostanie rozpatrzona na miejscu, prosimy o kontakt pod adresem /biuro_obsugi_klienta i powiadomienie o problemie.groupon international travel gmbh

Niniejszy dokument okrela warunki sprzeday rezerwacji dla korzystania z Usug Groupon International Travel GmbH (Warunki Sprzeday). Nie jest moliwe korzystanie z Usug ( w tym dokonywanie Rezerwacji lub Zakupu) bez wyraenia zgody na Warunki Sprzeday. 1.2 Groupon oznacza Groupon International Travel GmbH, spk zaoon na podstawie prawa obowizujcego w Szwajcarii, zarejestrowan w Szwajcarii, z siedzib pod adresem Freier Platz 10, 8200 Schaffhausen, Szwajcaria. Numer rejestracyjny spki Groupon to: CH-180.110.104. Groupon International Travel GmbH.

Condizioni di vendita coupon, groupon, international, travelgroupon international travel gmbh

Kiedy nie ponosimy odpowiedzialnoci: Z wyjtkiem tego, co zostao okrelone w punkcie 7.7, nie ponosimy odpowiedzialnoci za niedotrzymanie Warunkw Sprzeday, jeli nie wynika ono z naszej winy, ale:.4.1. 'single-purpose' Vouchers die alleen bij de Onderneming kunnen worden ingewisseld. Wszystkie dostarczone nam przez Pastwa informacje wynikajce z niniejszych Warunkw Sprzeday lub bdce z nimi powizane s prawdziwe, kompletne i dokadne;.2.2. 2.2 Door te klikken op de button 'Bestelling afronden doe je een aanbod aan Groupon tot het kopen van de Voucher. Puede optar por suscribirse a algunos tipos de mensajes, y elegir no suscribirse o darse de baja de otros. Jeli zrzekniemy si naszych praw w zwizku z niewykonaniem przez Pastwa ich obowizkw, zrzeczenie takie bdzie miao wycznie form pisemn i nie bdzie oznaczao, e zrzekamy si swoich praw rwnie w zwizku z niewykonaniem przez Pastwa ich obowizkw w przyszoci. Jeli otrzymaj Pastwo zwrot patnoci, bd mieli Pastwo 30 dni od daty, w ktrej otrzymali Pastwo zwrot, na jego odrzucenie. Page and deal views on the site, click information and information about the website you clicked to our Site from). Datos personales que recopilamos, recopilaremos los siguientes datos personales cuando interacte con el Sitio: Informacin de autentificacin e identificacin (p.

Nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci, jeli Pastwa podr zostanie uniemoliwiona z powodu niespenienia wymogw wizowych i paszportowych oraz innych wymogw imigracyjnych bd z powodu braku odpowiednich powiadcze dotyczcych szczepie. También puede oponerse a cualquiera de nuestros usos de sus datos personales, segn se describen en esta poltica, incluidas nuestras actividades de marketing. We will use the profiles described above to create advertising for our products that will be displayed on relevant third-party sites. Jeli (i) wykazalimy naleyt staranno i umiejtnoci przy wyborze Dostawcw usug, a take (ii) jeli jest to dozwolone przez prawo, nie ponosimy odpowiedzialnoci za zapewnienie Pastwu Zakwaterowania ani za dziaania czy zaniechania ze strony Dostawcy usug.

Montre femme chiffres romains site groupon
Sejour sicile groupon
Code livraison gratuite groupon